Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο

Ταξινόμηση των χημικών πιεστικών δοχείων

Ταξινόμηση κατά Σκοπό: Το δοχείο πίεσης χωρίζεται σε δοχείο αντίδρασης (r), δοχείο μεταφοράς θερμότητας (h), διαχωριστικό δοχείο (-ες) και δοχείο αποθήκευσης (t) με χρήση.

1. Δοχείο αντίδρασης: το φυσικό και χημικό δοχείο αντίδρασης που χρησιμοποιείται κυρίως για την ολοκλήρωση του μέσου εργασίας ονομάζεται δοχείο αντίδρασης. Όπως: αντιδραστήρα, γεννήτρια, βραστήρα πολυμερισμού, συνθετικό πύργο, κλιβάνου μετασχηματισμού και ούτω καθεξής.

2. Δοχείο μεταφοράς θερμότητας: Το δοχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής θερμότητας του μέσου ονομάζεται δοχείο μεταφοράς θερμότητας. Όπως: εναλλάκτη θερμότητας, ψυγείο, θερμαντήρες, βουλκανιστικά κουτιά και ούτω καθεξής.

3. Δοχεία διαχωρισμού: Η κύρια χρήση των μέσων για την ολοκλήρωση της ισορροπίας πίεσης υγρών, του καθαρισμού αερίων, του διαχωρισμού και άλλων δοχείων που ονομάζεται διαχωρισμός των δοχείων. Όπως: διαχωριστικό, φίλτρο, συλλέκτης λαδιού, ρυθμιστικό, πύργος πλυσίματος, πύργος πλυσίματος χαλκού, στεγνωτήριο και ούτω καθεξής.

4. Δοχεία αποθήκευσης και μεταφοράς: οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και τη ζωή των πρώτων υλών φυσικού αερίου, υγρών, υγροποιημένων αερίων ονομάζονται δοχεία αποθήκευσης. Όπως: δεξαμενές, δεξαμενές, δεξαμενόπλοια και ούτω καθεξής.